Lalita Mohan Babaji - Bractwo Himawanti

Subtitle

Home

Lalita Mohan - Mistrz Duchowy

Posted by Lalita Mohan on March 16, 2010 at 6:57 AM

Lalita Mohan jest mistrzem przewodnikiem duchowym wszystkich joginów i medytujących! Bractwo Himawanti jest największą w Polsce organizacją duchową nauczającą jogi, medytacji i uzdrawiania. Mistrz Duchowy Lalita Mohan Baba-Dżi nauczając od około 1978 roku uzdrowił oraz  błogosławił osobiście ponad 30 tysięcy praktykujących medytację i jogę oraz tantrę. 

 

 

SWAMI PARAMAHANSA

LALITA MOHAN GURU MAHARAJ


MOHAN GURU

Om Śri Gurave Namah!

Om Namah Śiva'ya Maha'deva'ya!

Strona dedykowana Mistrzowi Duchowemu

Śri Swami Baba Paramahansa Lalita Mohan Guru Ji!

Om Śri Gurave Namah! Om Śri Lalitamohane Namah!

 

Swami Paramahansa Lalita Mohan Baba Ji

Śri Guru-Dżi - Mistrz i Przewodnik Duchowy:


Ezoteryka - Czakramy - Medytacje - Joga

Tantra - Ajurweda - Magia - Om!

Ekspert Kundalini Jogi i Mohana Tantry

Dawca Inicjacyjnego Przekazu - Śaktipat,

Mistrz Sztuki Kalarpayat!

Uzdrowiciel i Przewodnik Dusz - Egzorcysta

Jasnowidz - Szaman - Mistrz Aikido i Reiki!

Znawca mistyki, gnozy i ezoteryki wedyjskiej,

buddyjskiej, judeo-chrześcijańskiej, islamskiej!

Jeden z najbardziej cenionych wykładowców

w dziedzinie sztuk duchowych i okultystycznych!

Miłośnik Sanskrytu i Esperanto, Linux i Open Source,

także znawca zjawisk UFO i Vimana!

Nauczyciel podróży eterycznych i astro-mentalnych

w wyższe światy oraz świadomego śnienia!

Ekstrasens, któremu towarzyszą cudowne uzdrowienia,

egzorcyzmy i materializacje Vibhuti!


W Indii, Tybecie i Persji powiada się, że tylko prawdziwi Bhaktowie - Wielbiciele oraz Czela - Uczniowie tworzący Duchowe Braterstwo posiadają właściwy, prawidłowy wgląd w naturę Boskich Inkarnacji, które zasługują na tytuł GURU, na szacunek, podziw, cześć i uwielbienie jako dusze oczyszczone, oświecone, pochodzące i posłane z Niebios!


Tylko Bhaktowie i Czela wedle nauk Świętych Pism takich jak Veda, Sri Guru Gita czy Bhagawad Gita mają zdolność wypowiadać się o Boskim Guru w sposób wiarygodny, gdyż ludzie którzy nie są Bhaktami ani Czela nie mają ani wglądu ani wiedzy o Istocie Boskiego Guru! Dlatego żaden adept Jogi, Tantry, Ajurwedy czy Ezoteryki nigdy nie słucha o Guru czegoś co pochodzi z ust innych niźli usta szczerego i wiernego Bhakty - Wielbiciela czy Czela - Ucznia Boskiej Inkarnacji jaką jest powszechnie przez Mistrzów Drogi uznany Guru - Mistrz Dusz!!!


Bhakta to osoba posiadająca od samego Boga łaskę, charyzmatyczny dar rozpoznawania i wielbienia boskiej osoby, awatara czy awadhuta w ludzkim wcieleniu. Czela to osoba będąca przez dziesiątki lat wiernym uczniem duchowym, służebnikiem i współpracownikiem coś dużo więcej niż Bhakta! Czela i Bhakta nigdy nie mówią źle o Trzech Klejnotach Boga: Guru (Mistrzu), Dharmie (Nauce) i Sandze (Wspólnocie).


Guru jest Zwierciadłem Dharmy, a Uczniowie są Zwierciadłem Guru! Poznać Mistrza po jego uczniach. Poznać też uczniów po ich Mistrzu. Bhakti Joga jest podstawową praktyką dla tych, którzy podążają Ścieżką! Człowiek jest tym co mówi i myśli o guru.

 


GURU MANTRA


Gurur-Brahma Gurur-Vishńu; Gurur-Devo Maheśvara |

Gurur-Eva Param-Brahma; Tasmai Śri Gurave Namah ||


Guru jest Brahmą Guru jest Vishnu;

Guru jest Boską Wyższą Jaźnią Wielkiego Boga Śiva; |

Guru jest Jedynym Najwyższym Duchem;

Takoż Świętemu Guru Hołd składam Pokłon i Cześć! ||

 


Świadectwa Innych Mistrzów Duchowych


"Lalita Mohan jesteś Błogosławiony przez wielką Boską Matkę. Trudny czas jaki przechodzisz jest przyczyną Twego jeszcze większego duchowego wzrostu. Musisz przetrwać wszelki ucisk i represje tak jak inni wielcy Awatarowie dawali w tym przykład. Twoi uczniowie jeszcze nie dorośli do tego, aby Ciebie w należyty sposób bronić. Muszą do tego dorosnąć! Ludzkość odniesie wielki pożytek z Twoich Nauk i Medytacji. Wielka Boska Matka zawsze będzie Ciebie błogosławić i ochraniać! - Swami Premananda Maharaj - Indie, Tamil Nadu - 2004r. 


"Mohan Baba to wspaniały Guru. Nie bój się o Mohana, że wielu Go teraz prześladuje i fałszywie świadczy przeciwko Niemu. Nic mu się nie stanie. Prawda zwycięży. Ja Mu będę pomagał i zawsze Mu Błogosławię. Miej Go zawsze w swym sercu, a staniesz się taka jak On. On jest zawsze z Tobą. Błogosławię waszą Pracę i Służbę i będę wspierał Mohana w każdej dziedzinie jego działalności. Także finansowej!" - Sri Vishvatmak Janglidas Gurudev - 2005r.


"Ci Guru, którzy potrafią jednocześnie podążać dwoma ścieżkami i nauczać innych w szkołach Jogi i Sufî są najwspanialszymi Guru na świecie, albowiem wielka jest ich praca, którą wykonują służąc Bogu. To oni są Całkowicie Spełnieni i jest to pełna, podwójna 10-tka. Jak to dobrze mieć takiego Guru, jak Lalita Mohan." - Rishi Sat-Chit-Ananda Maharaj - 2005r.


"Swami Lalita Mohan jest inkarnowanym duchowym Mistrzem Mądrości posłanym na Ziemię przez Boga dla wyzwolenia jak największej liczby ludzi z mroków ciemności i materializmu w tym pełnym wojen i niepokojów wieku! Ta wielka dusza jest inkarnacją Mistrza Djhwal Khul!" - Swami Nauri - Indie - Berlin - 1988r.


"Pytacie o Mohana? Kiedy wrócicie do Polski pozdrówcie ode mnie swego Mistrza Lalita Mohana! Jest On dobrym Guru dla wszystkich ludzi!" - Sathya Sai Baba - Puttaparthi - Indie (Do pielgrzymów z Polski - 2001r.)


"Mohan, dziękuję Ci za wspólny czas spędzony w Polsce z twoimi Uczniami. U nas w Ameryce brakuje takich duchowych liderów i mistrzów jak Ty. Musisz do nas koniecznie przyjechać. Mam nadzieję, że pewnego dnia to nastąpi i się spotkamy w USA." - Diana Holland - (1988r.) - USA


"Jesteś Qutubem (Mistrzem) swojego narodu. Twoja misja jest wielka, masz przed Bogiem wielkie zadanie do spełnienia. Każda dusza odnosi wielki pożytek z obcowania z Tobą. Błogosławię Cię jako adepta Wyższego Zakonu wszystkich Mistrzów, Świętych i Proroków którzy tworzą Duchową Hierarchię i Braterstwo Ludzkości. Niechaj Twoja praca duchowa zawsze wzrasta!" Pir Vilayat Inayat Khan - Szwajcaria, Alpy, Obóz Sufi - 1992r.


Om Namah Śiva'ya! Om Śri Gurave Namah! Om!

 

 


Swami Baba Śyam Śivananda z Darjeeling powiedział:


"Człowiek, dopóki podąża za boskim Śri Guru, jest Uczniem Niebios i zawsze podąża drogą duchowego Oświecenia oraz Wybawienia! Człowiek bez oddania dla Guru jest jak dzikie zwierzę!"


"Ludzie rozwijają się duchowo poprzez wierne podążanie za Śri Guru, poprzez Sevę i Bhakti dla Guru, poprzez szczere i wierne Duchowe Oddanie dla Boga i Guru jednocześnie idzie się do Boga!"


"Twój prawdziwy wzrost duchowy jest wprost proporcjonalny do twojej Służby Oddania jaką pełnisz dla Śri Guru i Linii Przekazu jaką jest Jego Sampradaya!"


"Om Namah Śiva'ya! - To najświętsza modlitwa dzięki której Avatarowie - Posłańcy z Niebios tacy jak Rama i Krishna osiągnęli Oświecenie i zostali zabrani do Niebios!"


"Ludzie, którzy nie chcą praktykować mantramów jogi i tantry nie dojrzeli jeszcze do swego człowieczeństwa, tym bardziej trudno jest im pracować nad odsłonięciem esencji boskości!"


"Ludzie, którzy uważają się za uduchowionych lub wiedzących, a nie akceptują Śri Guru są tak ślepi i ciemni, że nie wiedzą o czym mówią. Tacy są jak pijani w barze - bełkocą ale nic nie rozumieją!"


"Śri Guru - Mistrz Linii Przekazu - jest Posłańcem z Niebios danym ludzkości przez Boga!"


"Śri Guru Gita - Święta Księga Przewodnictwa jest najlepszym elemetarzem rozwoju duchowego!"


Pisma Ezoteryczne Śri Himavanti Sampradaya


Om Śri Gurudevaya Lalitaya Mohanaya Haraye Namah Svaha!

 

 


ZASADY UCZNIOSTWA

 

 


Śri Mahakala Śiva Om - Bóg Tańczący Święty Taniec Tandava

 


Według nauk duchowych Jogi i Tantry Wschodu Uczniem Duchowym Śri Guru staje się osoba, która uczyła się od Mistrza Nauczyciela i Przewodnika Drogi intensywnie przez okres od jednego do trzech lat. Pełny okres uczniostwa duchowego wynosi 12 lat, jednak każdego, kto przez przynajmniej rok pobierał duchowe nauki od Śri Guru uważa się za Ucznia Duchowego, nawet jak uczyć się przestał lub aktualnie pobiera naukę u innego Mistrza.


Guru publicznie wspominają swoich uczniów i uczennice duchowe, Guru chwalą się swoimi uczniami, Guru ganią błędy popełniane przez uczniów duchowych, zarówno przez Bhaktów jak i przez Czela czy Śiśya. Guru nie powinien się wstydzić swoich uczniów, nawet jak zdarzają się źli uczniowie, a uczniowie nie powinni zapominać o swoich nauczycielach, Mistrzach ani Przewodnikach.

 


Wielu jest, zgodnie ze wschodnimi kanonami, uczniów i uczennic duchowych Mistrza Śyam Lalita Mohan Babaji - wszyscy, którzy spełniają regułę intensywnej nauki przez okres chociaż jednego roku! Mistrz nie ukrywa uczniów ani ich dzieła, uczniowie nie ukrywają Mistrza w swoim duchowym CV. Jak wiadomo, ci, którzy ukrywają swoje duchowe CV, źródła nauki, nie mają ich wcale, albo robią dużo błędów zasługujących na reprymendę i naganę.


Uczniowie uczniów jak wiadomo są też uczniami Guru, który uczył kogoś, kto wyuczył nowego instruktora jogi czy nauczyciela medytacji, uzdrowiciela. Dla tych, którzy uczyli się od uczniów czy uczennic duchowych Śri Lalita Mohan Babaji, Swami Mohan jest Parama Guru/h - Najwyższym Mistrzem Duchowym. Dobrze pamiętać w tym ludzkim świecie o tych prostych starożytnych zasadach tyczących duchowego nauczania i przekazu Dharmy!

 

 


Karman Uczniów Duchowych

- Śri Nagaraja Kriya Babaji

 


Nauczyciel Duchowy jest współczujący, ale surowy, albowiem zna przeznaczenie dusz. Nauczyciel bierze czasem na siebie karman uczniów, cierpiąc za wierne sobie dusze. Guru - to Nauczyciel, Przewodnik, Mistrz, Strażnik, Opiekun Dusz. Guru naucza i prowadzi Dusze poprzez wcielenia, i zawsze wyznaczony jest dla każdej duszy przez Boga. W Rzeczywistości to nie uczniowie wybierają Guru, lecz Guru wybiera Uczniów, chociaż uczniom wydaje się, że to oni znaleźli sobie Guru.


Mistrz Przekazu będzie was uczył i w zaświatach, a opóźnieni w rozwoju, ci, którzy zaprzepaścili swoją szanse na naukę i podążanie z Guru poniosą złą karmę, zły los tych, którym za wierność i postępy Łaska Niebios zdejmuje nagromadzenia brzemię ciemnej karmy. Uczniowie otrzymują dopust cierpienia, złej karmy, jeśli nie zadowalają Nauczyciela. Tym większe brzemię spada na nielojalnych uczniów im więcej łask, nauk, praktyk, duchowych skarbów i uzdrowień otrzymali.

 


Rozpoznajecie Guru, bo widzieliście Jego Obraz, Duszę w zaświatach, zanim wcieliliście się na ziemię w ludzkie ciała. Tam byliście przygotowywani do spotkania i ziemskiej części nauki oraz praktyki i służby. Boskie Decyzje nie ulegają zmianie na przestrzeni wielu tysiącleci. Prawo Karmana, Wola Niebios składa się z modlitw wygłoszonych przez Mędrców i Siddhów na przestrzeni Tysiącleci. Jest to Słowo, przekaz, jaki nie ulega zmianie. Dlatego Prawa i Zasady Stwórcy-Kreacji są ciągle aktualne, niezmienne i zawsze nieuniknione.


Droga wskazywana przez Guru jest drogą wzwyż i naprzód, a kto skręca ten zawsze idzie w boczną i ślepą uliczkę, tworząc tak zwany osad, szlam duchowości. Ludzie o złych skłonnościach nie mogą się zdobyć na wędrówkę z Guru albowiem ich złe skłonności im to uniemożliwiają.


Aby podążać z Guru w Drużynie Wspólnoty trzeba być bardzo oczyszczoną i zaawansowaną Duszą. Dlatego z Guru przez wcielenia podążają najlepsze dusze, awangarda ludzkości. Jeśli spotykasz kogoś, kto porzucił jakiegoś Guru, spotykasz istotę obciążoną bardzo wieloma złymi skłonnościami. To złe Samskary, złe skłonności utrudniają rozpoznanie, akceptację i podążanie za Guru.


Zbawienie przychodzi do tych, co pozostają w Obecności Guru bez względu na koleje losu, bez względu na siłę złych przeciwności, które zawsze są generowane przez złe siły. Kriszna Karman - mroczny, ciężki karman nie pozwala podą żać ludziom za Boskimi Przewodnikami Ludzkości, którzy Duchem Inicjacji, Nauki i Mądrości wyznaczają duchową drogę dla całej ludzkości.

 


Nauczyciel NIE MA osobistej, indywidualnej karmy, a jedynie karman grupowy związany z narodem, do którego zostaje wysłany, aby prowadzić nauczanie i z jego językiem. Uczniowie muszą się starać mieć jak najlepszy związek z Guru, szczególnie, jeśli przyjęli jakieś Błogosławieństwo albo Inicjację. To jest Dharma Uczniostwa, zespół Obowiązków Ucznia wobec Boga, z których Obowiązki wobec żyjącego Guru są najłatwiejsze i najprostsze.


Nielojalnych Uczniów wysyła się do czegoś, co możecie wyobrazić sobie jako szkoły specjalne dla opóźnionych w rozwoju czy obozy reedukacyjne dla dusz, nie musicie tego nazywać piekłami, jeśli nie lubicie tego słownictwa. Czepianie się terminów i pojęć zamiast ich rozumienia pokazuje jedynie Twoje braki i niezdolność pojmowania, brak Światła w twoim umyśle. Zadbajcie o Światło, a nie będzie problemów ze rozumieniem pojęć czy nakazów, jakie płyną od Śri Guruji.

 


Jeśli jakiś Nauczyciel cierpi z powodu zaniedbań Uczniów albo z powodu szkód, jakie Uczniowie wyrządzają Guru w swym zaślepieniu, w sposób oczywisty doświadczą tego wszystkiego jako swej złej karmy, złego losu.


Zła karma czasem spada jako choroby, czasem jako kalectwa, czasem jako straty, czasem jako zagubienie, samotność, depresje. Bywa, że kumuluje się w formie cierpienia typowych plag ludzkości.


Nikt nie może powiedzieć, że nie nadąża za Guru, bo Nauczyciel uczy na różnych poziomach, w różnych sferach istnienia i na siedmiu promieniach ewolucyjnego rozwoju dusz. To oznacza, że Mistrz - Nauczyciel jest dobrym Guru tak naprawdę dla każdego wcielonego w ludzkie ciało bytu.


To dawne błędy, wypaczenia, dewiacje, ciężkie grzechy i szkodliwy egoizm uniemożliwia zrozumienie faktu okultystycznego, że Nauczyciel jest wspólnym dobrem całej ludzkości!

 


Istnieje Hierarchia Nauczycieli - Mistrzów i Przewodników Ludzkości, a jest to grupa bardzo doświadczonych dusz, w liczbie 144 tysięcy jednocześnie w inkarnacji, a kto chociaż za jednym z nich nie podąża, ten na pewno nie jest na DRODZE duchowego rozwoju.


Niektórzy uczą wielkie grupy dusz inni mniejsze, ale każdy Mistrz jest dobry dla każdej jednej duszy, bo każdy umie prowadzić ludzkie dusze od początku aż po kres ludzkiej ewolucji, aż do wyzwolenia duszy z Kręgu Odrodzin. Ci, którzy mają więcej uczniów w inkarnacji mniej pracują w sferach niewidzialnych, a ci, co mają niewielu uczniów w inkarnacji więcej uczą w sferach subtelnych na planie astralno-mentalnym lub w jeszcze wyższych światach, a czasem na innych subtelnych planetach.


Problemem jest awersja ludzi do Boskości, do Aniołów (Dewów) i do samego Absolutu, Wszechducha, problemem są fałszywe, zdegenerowane systemy religijne, które dusze w błąd wprowadzają w swych politycznych wojenkach pozbawionych mistyki, ezoteryki i duchowości.

 


Ludzie często nie chcą mieć Guru, bo nasłuchali się chorych i zdegenerowanych pseudo-kapłanów, którzy sami są pozbawieni duchowego kierownictwa. I przez to cierpi wiele dusz, które przez popełniane błędy nie szukają duchowego przewodnictwa, albo Nauczyciela Łaski porzucają.


Tworzenie złej karmy z powodu zrywania więzi z tym, co Boskie porównywane jest do upadku ludzkości w jej dawnych epokach i dla takich błędów, czymkolwiek są spowodowane nie ma żadnego usprawiedliwienia.


Wielu z tych, co innych odwodzili od Guru i Drogi odrodzi się ślepcami, niewidomymi od urodzenia, inni będą cierpieć w ciele zwierząt aktualnie uważanych za podłe i pogardzanych w rejonie odrodzenia. Ci, którzy są ciągle głusi na rady, wskazówki i napomnienia Guru odrodzą się jako głusi i za karę w ogóle nie będą mogli słyszeć przez całe życie, pełne cierpienia z powodu braku wewnętrznego przewodnictwa.


Starajcie się w sobie słyszeć i odbierać głos Guru, odbierać sercem, telepatycznie i porównywać z realną instrukcją i żywą nauką, jaką wam przekazano. Nie dajcie się zwodzić demonom lucyferycznym w swoim emocjonalno-mentalnym wnętrzu, trzymajcie się Drogowskazu.


Nie dawajcie się zmylić zewnętrzną grą pozorów, dramatem karmicznym, nigdy nie słuchajcie tych, co mówią cośkolwiek przeciw Guru albowiem tacy są na pewno pomyleni.

 


W kolejnych wcieleniach będziemy się znowu spotykali, pomiędzy wcieleniami także czeka was praca i nauka, a najbardziej uduchowieni spośród was rozpoczną pracę pomagania początkującym nowicjuszom w Drodze. Nigdy nie odłączajcie się od naszej Boskiej Drużyny.


Tak wielu Nauczycieli przypomina wam, że jesteście duszami, a nie ciałami, że żyjecie przez wiele wcieleń i że celem ludzkości jest wyższy etap duchowego rozwoju, iż nie powinniście już myśleć inaczej jak kategoriami Drogi w Wieczności. Ogień zaiste pochłonie wszelkie zło, tych, co szkodzili boskości, powstrzymując siebie i innych od wędrowania Drogą z Guru.


Opóźnieni w rozwoju, materialiści szukający tylko zmysłowego szczęścia są przyczyną największej ilości cierpienia tak dla siebie jak dla innych stworzeń. Pamiętajcie o respektowaniu prawa zwierząt do życia, dlatego uregulujcie wasze diety stosując się do wskazań jarskiego, roślinnego odżywiania, gdyż Boga ani Dewów nie da się oszukać, a cierpienie zwierząt, jakie zjadacie, ich krew spada na wasze o ludzkości głowy. Jest to zasada dana przez Stwórcę-Kreację dla całej ludzkości.


Wasz Babaji

 

Źródło: Mowa Nagaraja Kriya Babaji do Uczniów Sandivan (Ashramitów)

Przekład: R.Z.M.

 

 


Kodeks Pielgrzyma Drogi Duchowej!

 

Duchowy Kodeks Drogi (Np. Śri Guru Gita, Śri Śiva Purana) przewiduje szereg warunków i zasad, jakie Samnjasini i Adepci/Adeptki Wyższych Wtajemniczeń Inicjacyjnych muszą bardzo dobrze spełniać zawsze starając się zadowolić Śri Gurudźi! Zapoznawczo warto pamiętać kilka istotnych punktów. Kolekcjonowanie Inicjacji, nawet w różnych liniach przekazu nakłada poważne stałe Obowiązki (Dharmy) wynikłe z Odwiecznego Kodeksu Pielgrzyma Drogi!!!


Wielu ludzi zainteresowanych duchowością, ezoteryką, tantrą chciałoby uchodzić za wysoce uduchowione, za bardzo zaawansowane, a nawet oświecone, ale czy są w stanie wypełniać wiernie Obowiązki (Dharmę pokazujące prawdziwe uduchowienie i oświecenie???

 


♥ Tapas - żarliwe i całkowite poświęcenie dla Trzech Klejnotów Bożych: dla Guru, Dharmy i Sanghi!

♥ Samnjasin /i propaguje i rozpowszechnia Nauki (Orędzie) pisane dane przez Śri Gurudźi i linię przekazu!

♥ Przyprowadzanie nowicjuszy na zajęcia do aktywnych aćarjów i głoszenie Chwały Śri Gurudźi!

♥ Bezinteresowne pomaganie w organizacji programów zajęć ze Śri Guru i Jego aćarjami (apostołami)!

♥ Bezinteresowne pomaganie w pracy ośrodków (centrów) i świątyń autoryzowanych przez Śri Gurudźi!

♥ Bezinteresowne pomaganie w organizacji i uczestniczenie w odosobnieniowych Czillach!

♥ Przykładem własnym pokazywać jak się gorliwie wypełnia każde polecenie Śri Gurudźi (Mistrza)!

♥ Arćana - Wielbienie Śri Gurudźi linii przekazu po kres tego żywota i w następnych wcieleniach!

♥ Nie wolno UCZNIOM wątpić w BOSKOŚĆ Śri Gurudźi ani szerzyć oszczerstw o Śri Gurudźi!

♥ Budowanie, tworzenie Aśramu, Świątyni dla Śri Guru i linii przekazu Himawanti! Dbanie o Aśram!

♥ Samnjasini i wszyscy Starsi Uczniowie mają dożywotni OBOWIĄZEK (Dharman) opiekowania się Śri Gurudźi oraz pomagania Śri Gurudźi w czasie Jego (Jej) trudności, choroby, cierpienia, uwięzienia (zwłaszcza za wiarę;) i szczególnie w czasie walki z wrogami Dharmy czy Sanghi (Bractwa)!

♥ Samnjasin /i zawsze musi zgadzać się z każdą Nauką (Orędziem) czy rozkazem z ust Śri Gurudźi!

♥ Ofiarowanie dziesięciny z każdego dochodu na rzecz Śri Gurudźi i Świętej Sanghi (Bractwa)!

♥ Samnjasin /i czynnie walczy w obronie Śri Guru, Dharmy (Duchowej Nauki) i Sanghi (Bractwa), nawet z poświęceniem życia, bo Samnjasin/i, Uczeń/Uczennica to RYCERZ Świątyni Szambala!

♥ Îśvara-prani-dhâna - posłuszeństwo żywemu Śri Guru jest Najwyższym Przykazaniem Moralnym!

♥ Śri Gurugita to w kolejnych swych trzech rozdziałach opis praktyki do trzech ostatnich INICJACJI!

♥ Samnjasin/ i - Uczeń/Uczennica służy Śri Gurudźi (Mistrzowi Bractwa) aż po kres ziemskiego żywota i nigdy nawet nie myśli o rezygnacji czy odchodzeniu ze Świętego Bractwa Duchowego (Zakonnego)!

♥ Tworzenie i koordynowanie nowych grup oraz prowadzenie prostych praktyk duchowych pod ścisłym kierunkiem żyjącego Śri Gurudźi - Mistrza Przewodnika Drogi Duchowej!

 

(Na podstawie Śri Gurugita oraz Śri Śiva-Purana-Samhita)

 

Om Namah Śiva'ya! Mahadeva'ya!

Om Śri Gurave Namah!

 

 

Categories: Lalita Mohan

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments