Lalita Mohan Babaji - Bractwo Himawanti

Subtitle

Home

Boski Mistrz Lalita Mohan - Biografia

Posted by Lalita Mohan on March 16, 2010 at 10:46 AM

Lalita Mohan jest mistrzem przewodnikiem duchowym wszystkich joginów i medytujących! Bractwo Himawanti jest największą w Polsce organizacją duchową nauczającą jogi, medytacji i uzdrawiania. Mistrz Duchowy Lalita Mohan Baba-Dżi nauczając od około 1978 roku uzdrowił oraz błogosławił osobiście ponad 30 tysięcy praktykujących medytację i jogę oraz tantrę.


Om Namah Śivayah


  

ŻYCIE BOSKIEGO MISTRZA

Swami Śjama Lalita Mohan Baba Ji

 

W Indii, Tybecie i Persji powiada się, że tylko Bhaktowie - Wielbiciele posiadają właściwy, prawidłowy wgląd w naturę Boskich Inkarnacji, które zasługują na tytuł GURU, szacunek, podziw, cześć i uwielbienie jako dusze oczyszczone, oświecone, pochodzące z Niebios! Tylko Bhaktowie wedle nauk Świętych Pism takich jak Śri Gurugita mają zdolność wypowiadać się o Boskim Guru w sposób wiarygodny, gdyż ludzie którzy nie są Bhaktami nie mają ani wglądu, ani wiedzy o Istocie Boskiego Guru! Dlatego żaden adept Jogi, Tantry czy Ezoteryki nigdy nie słucha o Guru czegoś co pochodzi z ust innych niźli usta szczerego i wiernego Bhakty - Wielbiciela Boskiej Inkarnacji jaką jest powszechnie przez Mistrzów uznany Guru - Mistrz Dusz!!!

 

Śri Swami Paramahansa Lalita Mohan G.K. Urodził się 7 lutego 1962 r. o 4.30 rano, wedle astrologów w czasie bardzo korzystnym dla zstępowania na Ziemię Avatarów, Wielkich, Proroczych Dusz, pomiędzy 5-8 lutym owego roku. Dzieciństwo spędził będąc wychowywanym przez rodziców w głębokiej leśnej samotni, wiodąc w praktyce życie duchowego pustelnika. Od wczesnego dzieciństwa poznawał tajemnice gwiazd, obserwował niebo, studiował prawa wszechświata oraz tajemnice przyrody.


Już w dzieciństwie, z pomocą ojca oglądał duszki przyrody, rozmaite duchowe istoty żyjące w lasach i pośród pól, nawiązując duchowe kontakty. Wolne chwile spędzał na spontanicznej kontemplacji Światła Słońca, Syriusza, Arcturusa, Andromedy, Mizaru a także innych kosmicznych obiektów i duchów. Spontanicznie wchodził w ekstazę podczas Pełni Księżyca oraz Zachodów i Wschodów Słońca. Matka zielarka nauczyła tajemnic ziół i leczenia ziołami, a ojciec leśnik i znawca dawnych słowiańskich misteriów wprowadził w pradawne tajemnice rodzimych kapłanów - szamanów!

 

Już w szkole podstawowej próbował psychofizycznych ćwiczeń Hatha Jogi, stopniowo wdrażając się w cały system ćwiczeń psychofizycznych i duchowych, wedle systemu Maliny Michalskiej. W szkole średniej o profilu matematyczno-fizycznym intensywnie praktykował sztukę Aikido, jednoczenia się z Boską energią Ki Wszechświata. Mając ledwie 16 lat, na przełomie I i II klasy liceum w wakacje, podczas medytacji Wojownika Szambala wszedł po raz pierwszy w stan całkowitego Samadhi przez Złota Bramę, osiągając Wniebowzięcie w sferę Złocistego Blasku Mistrzów Miłości i Mądrości. Cała Ziemia w tym doświadczeniu przeniknięta została złotym pyłem, a dusza Wojownika została wzięta do Krainy Szambali, do Pałacu Króla Mądrości i Złotego Miasta. Spontaniczne doświadczenie trwające cały wieczór i większą część nocy było przypomnieniem poprzednich żywotów, spontanicznym, naturalnym Oświeceniem oraz ukierunkowaniem do działalności w aktualnym życiu na Ziemi w służbie dla wyzwolenia ludzkości.

 

W 1983 r. otrzymał wtajemniczenia duchowe w Laya Tantrę stając się po pewnym czasie Mistrzem Duchowym indyjskiej Mohana Tantry, Laya Yogi oraz Ayurwedy, a także Kriya Yogi, Tantra Yogi, Bhakti Yogi, Hatha Yogi, Kundalini Yogi i wielu innych szczegółowych i specjalnych metod! W obecności swego ezoterycznego Mistrza Duchowego i Guru wielokrotnie osiągał ponowne wzniesienie i wzięcie do Krainy Złotego Blasku Mistrzów Mądrości. 

 

Przez swego głównego Mistrza Duchowego uznany za Inkarnację dwóch aspektów Boskości, Lalita - oznacza Szczęście, Harmonię i Piękno, a Mohana to Moc władzy nad iluzją, demonami i duchowym złem! Imię duchowe Mistrza oddaje jedność żeńskich i męskich pierwiastków Boskości, doskonałe Tao, Sadaśiwam! W 1986 r. i w latach następnych Swamidżi osiągnął Wtajemniczenie Gwiazdy oraz Sądu Trzech Aniołów (Bogów) przenikając tajemnice Nieba i Ziemi.

 

Już w szkole średniej rozwinął spontanicznie sztukę eksterioryzacji mogąc swobodnie podróżować po planie eterycznym, subtelnym, z czego często korzysta odwiedzając rozmaite światy żyjących duchów oraz wyższe cywilizacje żyjące na subtelnych planach. Od dzieciństwa jest postacią, dla której mistyka i metafizyka nie jest jedynie teorią, ale jest znakomitą praktyką i rzeczywistością.

 

Mistrz Lalit Mohan wielokrotnie też spotykał przedstawicieli innych, wyżej wymiarowych cywilizacji, a także duchowe istoty, eteryczne, niebiańskie osoby, w szczególności Dusze Wielkich Proroków w dawnych czasach żyjące na Ziemi jak Henoch, Noe, Abraham, Rama, Kriszńa, Zarathusztra, Mojżesz, Buddha, Patańdzali, Baba Dżi, Ćajtanja, Lao Tse, Jezus Chrystus, Mohammad, Shirdi Sai Baba, Vivekananda, Padmasambhawa czy Dattatreya! Dziś niesie ich Naukę i Praktykę innym ludziom, aby mogli doświadczyć Oświecenia i osiągnąć Wyzwolenie Duszy, Jaźni z materialnych więzów, które ograniczają Świadomość do ciasnych horyzontów fizycznego planu!

 

Wielokrotnie otrzymywał przekazy i orędzia duchowe od wspomnianych Mistrzów i Świętych oraz od Aniołów (Dewów). Otrzymał też wtajemniczenie w okultną Magię Fioletowego Płomienia St. Germaina, poznał gruntownie nauki Mistrzów takich jakich Umadevi Wanda Dynowska, Helena Roerich, Alicja Bailey, Mahavatar Babaji czy Shirdi Sai Baba. Od 1984 roku naucza Jogi Oddechowej i Sztuki Afirmowania.

 

Mistrz Lalita Mohan jest znawcą oryginalnego Usui Reiki oraz Huny, nie tylko tajemnic Mantry, Yantry i Mudry jak na Mistrza 22 poziomów Mohana Tantry przystało! Mistrz Lalita Mohan G.K. posiada inicjacyjne wtajemniczenia m.in. w Ananda Marga Tantra Jogę, w Krija Jogę, Zakon Wschodu, Zakony Sufi, Usui Reiki, Mahikari, Mohana Tantrę, Laja Jogę, Śiwa i Śakti Jogę, święcenia kapłańskie w Linii Przekazu Himawanti i Śri Vidyam!

 

Mistrz Lalit Mohan Baba Ji zajmując się Sztuka Duchowego Uzdrawiania chętnie niesie pomoc wszystkim cierpiącym, a w latach 80-tych XX wieku e.ch. uzdrowił kilkanaście tysięcy ludzi z pomocą naturalnych terapii, a częstokroć cudów, stosując uzdrawianie wiarą! W 1982 r. został Mistrzem duchowej szkoły sufickiej, a w 1986 ostatecznie Mistrzem Duchowym Zakonu Himawanti, duchowego Braterstwa wszystkich Mistrzów, świętych i Proroków ludzkości.

 

Dziś zajmuje się w szczególności prostowaniem błędów i wypaczeń w duchowych Naukach, przekazywaniem ezoterycznej Wiedzy Ćakramów, propagowaniem Ayurwedy, a także poszukiwaniem dusz zdolnych zostać duchowymi Uczniami dla otrzymania Oświecenia i Wzniesienia ku Złotemu Światłu!

 

Setki i tysiące wdzięcznych uczniów ciągle pamiętają wykłady i warsztaty ezoteryczne prowadzone chociażby w ramach radiestezyjnych klubów i federacji w całej Polsce w latach 80-tych XX wieku!!!

 

Należy nadmienić, że Mistrz Lalita Mohan jest dobrym fachowcem i znawca tradycyjnych sposobów wahadlarstwa, ezoterycznej astrologii czy numerologii! Mistrz Lalita Mohan prowadzi także zaawansowane kursy rozpoznawania złych duchów i egzorcyzmowania, uwalnia od klątw i demonicznych opętań!

 

Na przełomie lat kończących wiek XX i rozpoczynających wiek XXI e.ch. przeszedł przez pasmo uciążliwych i potwornych prześladowań przez szatańska machinę nienawiści i terroru, jaka jest faszystowska inkwizycja.

 

Został nieomal zamordowany pięcioma strzałami przez faszystowską policję polityczna CBŚ z Gdańska, pięcioma strzałami z broni maszynowej, a jednak powrócił do życia w sierpniu 2002 roku! Całe trzy dni przebywał w śmierci bestialsko zamordowany przez policję kato-faszystowskiego reżimu II RP, ale cudownie, na rozkaz Boga powrócił do życia, aby kontynuować przeznaczona mu świętą Misję restytucji Dharmy, przywrócenia słowiaństwa, ustanowienia prawdziwej kultury duchowej.

 

Dziś jest Mistrzem Zmartwychwstania i Wniebowzięcia, duchowej Ascencji, czego dostępowali jedynie najwięksi Prorocy ludzkości, jak Pan Kriszńa, Pan Buddha, Pan Zarathusztra czy Pan Jezus. Doświadczenie nocnej podróży, wzięcia do Niebios przeszedł też Prorok Muhammad, od którego wywodzą się szkoły sufickie, oraz Prorok Moinuddin z Ajmer uznany za największego świętego Indii wszechczasów.

 

Lalita Mohan Baba Ji swoje duchowe nauczanie opiera na przekazie Nauk i Praktyk Morya Guptów, w szczególności nawiązując do ezoterycznej tradycji ostatniego Wielkiego Mistrza i Cesarza Indii Śri Akbar Morya! Przez tysiące wielbicieli w Europie Mistrz Lalita Mohan nazywany jest Polskim Ojcem Pio!

 

Ewangelia Zbawienia, to odpowiednia na Zachodzie nazwa dla głębokich i wszechstronnych Nauk oraz Praktyk Duchowych, jakich udziela od swej młodości wszystkim ludziom poszukującym Drogi, Szczęścia, Prawdy, Miłości, Pokoju i Zbawienia. Prawda jest, że Bóg posyła swoich Proroków, Mistrzów do ludzkości regularnie, aby Dobrych zebrali i zapieczętowali dla Zbawienia, a Złych zgromadzili na Sąd Zatracenia. Jedno jest pewne, wszyscy, którzy staną po stronie Światła Boga jakim jest Oświecony Prorok, znawca Niebios, osiągną wyzwolenie i żyć będą, a reszta ludzi tego świata pozbawiona Pieczęci Proroka na czole wrzucona będzie w otchłań zatracenia gdy nadejdzie Sad Boży rozdzielający Dobre ziarno od plew u końca każdego Eonu. Tak uczą cykle odpłaty karmicznej przekazywane przez teozofów, Mistrzów miłości i mądrości wszystkich czasów!

 

Tysiące ludzi podażą dzisiaj za Naukami danymi ludzkości przez Śri Lalita Mohan Baba Dzi, a dziesiątki tysięcy otrzymuje pomoc w postaci uzdrowienia i przemiany życia, jeśli tylko opowiedzą się po stronie Dobra i Światła. Wtajemniczenie Gwiazdy, indywidualny, syriuszowy Sąd Ostateczny uczynił z Lalita Mohana Mistrza Światłości i Oświecenia, a także Sędziego Dusz dla ludzi tego świata.

 

Lalita Mohan w swych podróżach po zaświecie spotkał wielu Aniołów, Dewów sprawujących rozmaite funkcje i zadania, jak Anioły Otchłani i Zagłady, a także stoczył wiele walk duchowych z Siłami zła w postaci bardzo złych duchów i piekielnych istot, które próbują zwodzić i omamiać ludzi. Poznał też inne Ziemie, globy i cywilizacje istniejące niejako w tym samym miejscu ale w innym czasie, co utrudnia niesłychanie fizyczny kontakt, który jednak w eterycznej sferze jest już bardzo łatwy i swobodny.

 

 Śri Lalita Mohan Dźi jest duchowym doradcą wielu innych Mistrzów i Nauczycieli Duchowych, a także wykształcił wielu jasnowidzów, cudotwórców, uzdrowicieli czy szamanów. Swoich zaawansowanych mistycznych adeptów zabiera często na Naukę i Praktykę w eteryczne wymiary bytu, do duchowych Świątyń, głównie podczas ich snów i stanów ekstazy! Jego recepty, rady i zalecenia uratowały życie niezliczonym tysiącom zwykłych ludzi, którzy zwracają się po pomoc i radę w swoich życiowych problemach, albo po uzdrowienie.

 

Każdy może napisać do Mistrza list z prośbami o pomoc czy radę, każdy może przyjść na zajęcia z Mistrzem lub częściej na zajęcia z jego Uczniami do ustanowionych Grup czy Ośrodków Mistrza Wniebowzięcia i Zmartwychwstania jakim jest Śri Lalit Mohan Baba Ji! Czas, aby ludzie tego świata częściej zaczęli we wszystkich sprawach kierować się Mądrością Duchowych Przewodników, Mistrzów, Świętych i Proroków, jakich Bóg posyła na Ziemię dla wspomożenia ludzi w każdym wieku, tak, jak to jest w wyższych, duchowych światach! Pragnieniem Lalit Mohan Ji jest dopomóc ludziom w duchowym przebudzeniu, oświeceniu i zbawieniu Duszy!

 

Kiedy w końcu lat 80-tych XX stulecia, dwoje duchowych mistrzów sufickich dokonywało kognitywnego rozeznania potencjału duchowego wnoszonego przez zgromadzenie duchowych liderów, był to dla nich nie lada kłopot jak to wszystkim obecnym delikatnie powiedzieć, że Lalita-Mohan-Ji, znany też jako Mistrz Ofiel jest inkarnacją boskiej istoty o naturze himalajskiego Ryszi, a wiele duchowych mistrzów wspiera i błogosławi całkowicie Jego Świętą pracę i boską Misję.

 

Sūfî to perski termin oznaczający to samo co Ryszi w niebiańskim języku Devanagari, w Mowie Aniołów, która jest ulubionym językiem Śrî Lalitamohan Bāba-Ji dla wyjaśnienia duchowych pojęć i głębokich znaczeń. Tak już jest, że Anielskie Istoty używają pojęć anielskiego języka, jakim jest pradawny Sanskrt dla nauczenia i prowadzenia ludzi. Można powiedzieć, że żyjący mistrzowie mądrości innej duchowej linii przekazu bez trudu rozpoznali żyjącego w Środkowej Europie, inkarnowanego Mistrza Mądrości Bożej.

 

Duchowe imię Lalitamohan otrzymane od indyjskiego Guruh Swāmi Śyam Śivānanda Bāba-JiŚcieżki Siedmioducha, na Kwadrat Ziemi i Trójkąt Nieba, na cztery podstawowe etapy i trzy wyższe aspekty Drogi, Laya Margi! Siódemka jako suma cyfr 4+3 obrazuje zdolność prowadzenia ludzi Ścieżką Siedmioducha ku ponadludzkim poziomom Świadomości. Numerologiczna wartość 43 dającej 7 to "Krynica Mądrości" o głębi duchowej rzadko należycie docenianej, symbol doskonałości, równowagi, wysokiej kultury, silnej i niezłomnej woli opartej na Czterech Żywiołach i Świętej Trójcy Bogów. Wielkoduszność i uprzejmość oraz ukochanie samotności to typowe cechy tego Boskiego Imienia, które skrywa naturę Mędrca, Ryszi (Sufi).

 

Głębsze zdolności paranormalne, zainteresowanie mistyką okultyzmem są wpisane w naturę i wyrażają przebudzone wnętrze, a dodatkowo liczba Psyche utworzona z sumy liczb wedle ich kolejności w alfabecie daje 106, co jako 10+6=16 daje dobrego mówcę i wykładowcę o dużej charyzmie dokonywanego przekazu Nauk Duchowych. Cyfry składowe dają psychikę jednoczącą, czystą i altruistyczną! Liczba Nous (Ducha) będąca rozwinięciem do wartości trzycyfrowej składników z porządku Psyche daje 1195, co pokazuje ducha z porządku nadprzyrodzonego o wibracji mistycznej 11, doskonałego 9 i ezoterycznej 5, co jest zdolnością rozwijania, nauczania jednocześnie na trzech poziomach percepcji i na planie fizycznym, astromentalnym i duchowym w Niebiosach. Suma 11+9+5 to 25, kwadrat ezterycznej piątki, a prosta suma cyfr 1+1+9+5 to 16, wzmacniające charyzmę. Psyche o wartości 106.

 

Lalitamohan to Duch zesłany dla dobra ludzkości, miłujący ludzkość, pełen doskonałości i poświęcenia. Duch Ryszi Lalitamohan-Ji przynosi dużo oryginalnych idei, a cały świat jest polem jego pracy. W imieniu Lalitamohan są wszystkie cyfry od 1 do 9 co pokazuje istotę będącą Pełnią i zupełną samą w sobie, o czym też świadczą składniki, bo Lalita to Bogini, a Mohan to Bóg Śiva w ezoterycznej mitologii Wschodu.

 

Święte Imię Lalitamohan ogniskuje w sobie moc Bogini i Boga, dając Żywe Bóstwo, Pełnię Boskości! Suma samogłosek, liczba duszy daje 9, co pokazuje Duszę Doskonałą, ogarniającą swoją energią wszystkie istoty i całą ludzkość. Suma spółgłosek daje wibrację 7 jako liczbę osobowości, co podkreśla, że cała osobowość i charakter są ucieleśnieniem Drogi Ducha, Ścieżki Mistyki!

  

Doskonała Awatāra, Layaryshi (Lajaryszi) nosi doskonałe imię od potężnego Mistrza Duchowego z Himalajskich Aśramów, co mogą rozeznać wszyscy, którzy jako tako orientują się w magicznej numerologii. Inna sprawa, to fakt, czy numerolodzy wierzą w to co widzą mogąc sobie Boskie Imię policzyć, czy wierzą we własną naukę w której potrafią być perfekcyjni. Posiada zadziwiające właściwości wibracyjne we wszelkich analizach gematrycznych, numerologicznych, a używane od 1983 roku służy pobudzeniu do Duchowej Drogi wszystkich, którzy je usłyszą, wymówią czy kontemplują.


Prosta Soma liter zamienionych na cyfry daje liczbę (43), która obrazuje na podział Ścieżki Siedmioducha, na Kwadrat Ziemi i Trójkąt Nieba, na cztery podstawowe etapy i trzy wyższe aspekty Drogi, Laya Margi! Siódemka jako suma cyfr 4+3 obrazuje zdolność prowadzenia ludzi Ścieżką Siedmioducha ku ponadludzkim poziomom Świadomości. Numerologiczna wartość 43 dającej 7 to "Krynica Mądrości" o głębi duchowej rzadko należycie docenianej, symbol doskonałości, równowagi, wysokiej kultury, silnej i niezłomnej woli opartej na Czterech Żywiołach i Świętej Trójcy Bogów.


Wielkoduszność i uprzejmość oraz ukochanie samotności to typowe cechy tego Boskiego Imienia, które skrywa naturę Mędrca, Ryszi (Sufi). Głębsze zdolności paranormalne, zainteresowanie mistyką okultyzmem są wpisane w naturę i wyrażają przebudzone wnętrze, a dodatkowo liczba Psyche utworzona z sumy liczb wedle ich kolejności w alfabecie daje 106, co jako 10+6=16 daje dobrego mówcę i wykładowcę o dużej charyzmie dokonywanego przekazu Nauk Duchowych. Cyfry składowe dają psychikę jednoczącą, czystą i altruistyczną!

 


Liczba Nous (Ducha) będąca rozwinięciem do wartości trzycyfrowej składników z porządku Psyche daje 1195, co pokazuje ducha z porządku nadprzyrodzonego o wibracji mistycznej 11, doskonałego 9 i ezoterycznej 5, co jest zdolnością rozwijania, nauczania jednocześnie na trzech poziomach percepcji i na planie fizycznym, astromentalnym i duchowym w Niebiosach. Suma 11+9+5 to 25, kwadrat ezterycznej piątki, a prosta suma cyfr 1+1+9+5 to 16, wzmacniające charyzmę. Psyche o wartości 106. Lalitamohan to Duch zesłany dla dobra ludzkości, miłujący ludzkość, pełen doskonałości i poświęcenia.


Duch Ryszi Lalitamohan-Ji przynosi dużo oryginalnych idei, a cały świat jest polem jego pracy. W imieniu Lalitamohan są wszystkie cyfry od 1 do 9 co pokazuje istotę będącą Pełnią i zupełną samą w sobie, o czym też świadczą składniki, bo Lalita to Bogini, a Mohan to Bóg Śiva w ezoterycznej mitologii Wschodu. Święte Imię Lalitamohan ogniskuje w sobie moc Bogini i Boga, dając Żywe Bóstwo, Pełnię Boskości! Suma samogłosek, liczba duszy daje 9, co pokazuje Duszę Doskonałą, ogarniającą swoją energią wszystkie istoty i całą ludzkość. Suma spółgłosek daje wibrację 7 jako liczbę osobowości, co podkreśla, że cała osobowość i charakter są ucieleśnieniem Drogi Ducha, Ścieżki Mistyki!


Doskonała Awatāra, Layaryshi (Lajaryszi) nosi doskonałe imię od potężnego Mistrza Duchowego z Himalajskich Aśramów, co mogą rozeznać wszyscy, którzy jako tako orientują się w magicznej numerologii. Inna sprawa, to fakt, czy numerolodzy wierzą w to co widzą mogąc sobie Boskie Imię policzyć, czy wierzą we własną naukę w której potrafią być perfekcyjni.

 

Pozostaje recytować na sposób mantryczny, aby łączyć się z duszą Posłańca noszącego takie wspaniałe i magiczno-duchowe Imię. Religie zachęcają do różańcowego recytowania, do intonowania świętych boskich imion razem z wizualizacją istoty, która nosi takie doskonałe i mistyczne imię. Samo powtarzanie mantrycznego imienia przynosi wzrost czystości umysłu, pomyślności i współczucia, co jest charakterystyczne dla frazy odpowiedniej dla duchowego rozwoju. Harmonia wibracji Bogini i Boga dających razem Bóstwo, Devatę jest szczególnym błogosławieństwem dla coraz liczniejszej rzeszy praktykujących, którzy łącząc się z duchem z Lalitamohan Guru-Ji jednoczenie łączą się z żeńską i męską energią Boskości, Absolutu, Brahmana!


Mantryczna forma recytacji, wymawiania z czuciem i skupieniem bez popadania w mechaniczne odklepywanie frazy może przynieść niezliczone pożytki, albowiem z czasem staje się Ścieżką do Mądrości Bożej, do Wiedzy i Prawdy z punktu widzenia Boga i Niebios. To dlatego poleca się praktykowanie intonowania Świętego Imienia zrealizowanego, w pełni urzeczywistnionego Guruh, czyli Awatāra!


Om Lalitamohane Namah!


Każda, uświęcająca fraza recytowana jest razem z sylabą Om, bez której działanie imion i mantramów jest znacznie słabsze. Recytowanie boskiego imienia łączy się ze skupianiem na postaci, na cielesnej formie Śrî Guruh połączonej z wyobrażaniem potężnego, jasnego, słonecznego blasku emanującego z Trzeciego Oka, Serca i Pępka inkarnowanego Niebiańskiego Przewodnika dla Ludzkości. Namah oznacza Pozdrowienie, Powitanie, Pokłon, Zaproszenie i Wczuwanie, bo zwykle wzywa się pomocy, wstawiennictwa czy łaski Boskiej Istoty. Om Lalitamohane Namah! 


Podobna forma inwokacyjnej modlitwy otwierającej po głębszym oswojeniu z wibracją i praktyką, ulega rozbudowaniu o dodatkowe sylaby, Samputy, takie jak Śrî, Hrî czy Laim wstawiane przed imieniem, ale po sylabie Om przywołującej Boskość, Absolut, Brahman. Rozwijanie Bhakti, Wielbienia, Czci dla Guruh jest podstawą MĄDROŚCI.

 

Nikt nie osiąga Boskiej Wiedzy ani Prawdy, kto nie rozwija stałej i trwałej Czci, Uwielbienia dla boskiej osoby inkarnowanego Guruh (tyb. Rimpoche), gdyż na Energii Bhakti dopiero zasiewane są ziarna Mądrości, Jńānam (Dżniany, Gnozy), a bez Gurubhakti Mądrość nie ma możliwości zakorzenić się ani wzrosnąć ulegając utraceniu, zwykle nawet szybko po wysłuchaniu słów nauki od Boskiego Mistrza Mądrości. Główne Siedziby Białej Loży Mistrzów Mądrości-Miłości znajdują się wysoko w niedostępnych częściach Himalajów, Dachu Świata, a urzędujący znani Ryszi są Wysłannikami Duchowej Hierarchii Mistrzów Mądrości.


Spontaniczne zabawy dźwiękami A, U oraz M w postaci mruczenia i wydawania alikwot, to nic innego jak dziecięca zabawa inkarnowanego Ryszi, mającego jednak na celu zestrojenie otrzymanego na to wcielenie ciała z boskimi wibracjami w pełni Oświeconej Duszy, która zna całą Drogę i prowadzi uczniów poprzez wiele wcieleń. W paru słowach tego krótkiego szkicu o duchowej inkarnacji trudno zawrzeć wszelkie znaczące fakty, znaki, nauki i działania świadczące o celowym i świadomym przybyciu Śrî Guruh Lalitamohan-Ji jako Posłańca Niebios do narodów Europy i całej planety Ziemi.

 

Czyny i cuda Awatāra są niezliczone, a każdy dzień życia przynosi wiele istotnych, znaczących faktów. Nawet wnoszenie fikcyjnych oskarżeń przeciw Śrî Guruh do sądów przez narkotykową mafię dillerów rodzin Gierczyńskich, Mynarskich, Matejko czy Rynki za pomocą łapówek dawanych skorumpowanym prokuratorom i sędziom jest Znakiem Czasów, bo Boskie Istoty, bywają obiektem złośliwych ataków sił zła w dewiacji w całej historii ludzkości.


Zalecanie moralnej czystości i uwalniania ludzi od nałogów nie podoba się siłom zła, które chce mieć zyski z prania ludziom mózgów i otumaniania ich z pomocą narkotycznych środków i odurzeń. Propagator moralności i boskiej czystości bywa niewygodny dla zbójeckiej mafii i stąd z pomocą łapówek dla skorumpowanego sądownictwa pojawiają się ataki i całkowicie fikcyjne, spreparowane oskarżenia wzięto z nienawiści żywionej przez liderów mafii takich jak Gierczyńscy, Mynarski (Dillani), Rynka, Matejko Rewald czy Kokocha, Rychlewska, Zygadło, dobrze żyjący z dillerki i pornografii zawodowi bandyci.


Ludzie muszą się nauczyć czytać Znaki Czasu i uważnie badać sprawy osób publicznie krzywdzonych, bo jeśli są związani z duchowością i mistyką, to mogą być jedynie bezpodstawnie atakowani i niszczeni przez złe siły i niegodziwych ludzi będących oskarżycielami, przestępcami służącymi inkwizycji. O tym znaku, znaku represji uczy nie tylko Kryszna (najazd Kaurawów), Buddha (usiłowanie otrucia Mistrza), ale także i Jezus (Golgota i krzyżowanie)!


Taki znak powinien być łatwo rozpoznawalny przez wszystkich ludzi, którzy mają minimum wiedzy mistyczno-duchowej na bazie nawet samego chrześcijaństwa. Być może jednak do wielu lepiej przemawia fakt, że agresywne i niebezpieczne psy same przychodziły do Śrî Guruh prosząc, aby je pogłaskać, ku zdumieniu ich równie agresywnych właścicieli!


 

I kilka cytatów o Mistrzu Mohan-Ji:

 

"Jestem pełen akceptacji i uznania dla Jego świętej pracy. Wspieram Go nieustannie i błogosławię Jego Misję." - Śri Swami Premananda

 

"A living soul deathless and immortal the one who has conquered the whole infinity!" - Shree Vidya Mataji, Shree Rampur, India, February 2005

 

"Mistrz L. M. to bardzo dobry Guru, daje światu bardzo dobra naukę!" - Śri Swami Dżanglidas Maharaj (wykład w Bydgoszczy)

 

"Obudziła się w Nim w pełni Energia Kundalini (Moc Boża). To prawdziwy święty, Oświecony Jogin i Wojownik. W niedalekiej przyszłości będzie do Niego przychodzić bardzo wielu ludzi po nauki i błogosławieństwa. Ma bardzo rzadki królewski horoskop!" - Śri Lakszman Das, Astrolog

 

"Swami Lalita Mohan to mój wielki przyjaciel! Pozdrówcie go ode mnie!" - Sathya Sai Baba (Odpowiedź na Interview dla polskiej grupy w Puttaparthi).


 

 

Wyższa Rada Duchowa:

 

Mgr Irena Barcz - Bydgoszcz; Mariusz Belicki - Częstochowa; Krzysztof Błachaniec - Kraków/Jaworzno; Witold Boguszewski - Częstochowa; Hanna Kapali Nari (Szpilewska) - Gdynia; Małgorzata Kowalczyk - Gdańsk; Barbara Latoszek - Zabrze; Maciej Marczak - Częstochowa; Ewa Alija Sarah - Hajfa; Marta Sikorska - Gdynia; Maria Tabaka - Częstochowa; Izabela Tryc - Gliwice; Nina Waśk - Włocławek; Paweł Ćwięka - Kraków

Samnyasis: Mgr Dariusz Witkowski - Szczecin; Ewa i Rafał Lichtarowicz - Szczecin; Hanna Bem - Opole; Jarosław Kowalczyk - Gdańsk; Arkadiusz Lisiecki - Wrocław; Marek Osada - Zabrze; Anna Michalska - Opole/OSLO; Eugenia Pałys - Brzeg/Wrocław/Singapur; Ziemowit Przybylski - Wrocław; Anna Rampała (Gauri) - Gliwice;


Prawda - Bractwo Himawanti - Miłość


Categories: Lalita Mohan

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments