Lalita Mohan Babaji - Bractwo Himawanti

Subtitle

Psychotronika - Parapsychologia - Okultyzm

 • PSYCHOTRONIKA

  PSYCHOTRONIKA - interdyscyplinarny dział nauki utworzony oficjalnie w 1973 roku na naukowym I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych w Pradze, na którym podjęto decyzję o konieczności podjęcia szeroko zakrojonych badań nad różnymi - niezbadanymi dotąd, bądź kategorycznie odrzuconymi przez ateistyczną część naukowców - zjawiskami. 

  Definicja zmodyfikowana na Pierwszym Polskim Kongresie Psychotroniki przez Radę Naukową ds. nomenklatury w Łodzi 26 października 1991 roku: Psychotronika - nauka interdyscyplinarna, mówiąca o siłach działających na odległość i o interakcjach zachodzących pomiędzy organizmami żywymi, a ich środowiskiem, przy czym pojęcie środowiska jest rozszerzone do wpływów Układu Słonecznego i kosmosu. 

  Psychotronika korzysta z dorobku fizyki, psychologii, biofizyki, geologii oraz antropologii. Nazwę tę zaproponował francuski inżynier Fernand Clerc. Psychotronika wchłonęła między innymi tematykę parapsychologiczną, stawiając sobie wcześniej za cel naukowe poznanie fizykalnych przyczyn takich zjawisk, jak telepatia, psychokineza, zjawiska mediumiczne. 

  Szczególnym obiektem badań w psychotronice jest "pole energetyczne", odróżniające się od pól energetycznych znanych nauce (elektrycznego, magnetycznego) swoją strukturą, nieuchwytną dla jakiegokolwiek aparatu badawczego mogącego dać sprawdzalny wynik badania, określaną przez szereg koncepcji teoretycznych, wśród których na czoło wysuwają się teorie "biograwitacji" i "pola morfogenetycznego". Koncepcje te wywołują szereg sporów we współczesnej nauce, szczególnie ze względu na nieintersubiektywny charakter badań, w których nader trudno jest uzyskać powtarzalne i przewidywalne wyniki. 

  Psychotronika jest lepiej znana pod nazwą Parapsychologia!
 • PARAPSYCHOLOGIA

  PARAPSYCHOLOGIA [gr.], Metapsychologia; termin wprowadzony 1889 przez psychologa M. Dessoira na określenie dziedziny badań dotyczących zjawisk zw. paranormalnymi. Zalicza się do nich wszelkie formy tzw. spostrzegania pozazmysłowego (ESP, ang. extrasensory perception), jak np.: jasnowidzenie (świadomość istnienia przedmiotów i zdarzeń niepochodząca z przekazu zmysłowego), prekognicja (świadomość zdarzeń mających dopiero nastąpić), telepatia (wymiana informacji między ludźmi na odległość bez pośrednictwa zmysłów). Do zjawisk tych należą również różne postacie wpływania na obiekty martwe, np. wywoływanie ich ruchu, czyli tzw. psychokineza lub telekineza, bądź żywe — bez oddziaływania na nie znanymi metodami fizycznymi lub chemicznymi. 

  Parapsychologia, a bardziej współcześnie psychotronika to wiele przedmiotów i zazębiających się ze sobą dziedzin prawdziwej, wyższej wiedzy, której najczęściej sprzeciwiają się zatwardziali materialiści i ateiści oraz psychopaci - główne kategorie osób niezdolnych do subtelnych doznań i doświadczeń oraz abstrakcyjnego myślenia. 

  Termin parapsychologia został wprowadzony w 1889 roku przez M. Dessoira. Upowszechnił się wraz z założeniem Laboratorium Parapsychologicznego na Uniwersytecie Duke'a w Durham, w Karolinie Północnej. 

  Pramatką parapsychologii jest szeroko pojęta magia oraz szamanizm. Metapsychologia to niemal archaiczne, rzadko używane w Polsce określenie. Przedrostek „meta” sugeruje, że źródła badanych zjawisk leżą poza naszą psychiką. Parapsychologia to inaczej wiedza tajemna, gnostycyzm, ezoteryka, hermetyzm, okultyzm. 

  * Ajurweda, Naturoterapia 
  * Anioły, demony, byty astralne 
  * Astrologia 
  * Bioenergoterapia, Pranoterapia 
  * Ciała subtelne * Chirologia 
  * Gematria - energia kształtów i liczb 
  * Hipnoza, Sugestia 
  * Jasnowidzenie, Jasnosłyszenie 
  * Karty magiczne (tarot) 
  * Lewitacja 
  * Magia, Huna, Szamanizm 
  * Mediumizm * Miejsca mocy 
  * Numerologia 
  * Radiestezja i wahadlarstwo 
  * Rozwój duchowy 
  * Sny i śnienie 
  * Tańce szamańskie 
  * Telepatia 
  * Teleportacja 
  * Znaki mocy (Runy, Sanskryt) 

  Litera psi jest w parapsychologii oznaczeniem wszystkich zjawisk paranormalnych. Psychotronikiem jest człowiek umiejący w praktyce posługiwać się wszystkimi metodami, jakie psychotronika oferuje, aby osiągnąć wyznaczony cel. Uczeń, aby stać się psychotronikiem, musi nauczyć się stosowania w praktyce metod psychotronicznych, zarówno świadomych (logicznych) jak i podświadomych (odczuciowych). 

  Psychotronika wedle definicji naukowej jest Protonauką. Protonauka to obszar badań, w którym nie rozwinęła się jeszcze ścisła praktyka naukowa typowa dla dziedzin nauki o dłuższej tradycji.
 • OKULTYZM

  Nauki okultne, okultystyczne, to inaczej wiedza tajemna, wiedza najwyższa i najbardziej subtelna. Okultyzm to duchowa mądrość wtajemniczonych, wyższa wiedza. Okultyzm to dar od Boga dla duchowego wzrostu i rozwoju ludzkości. 

  Okultyzm to nauka boskich praw i zasad w praktyczny sposób, życie zgodne z wolą Boga. Bez okultyzmu nie ma postępu ani rozwoju cywilizacji. Pitagoras był okultystą, założył we Włoszech wielką szkołę ezoteryczną dla wtajemniczania ludzi w wyższą wiedzę, także psychologię, arytmetykę i geometrię. 

  Bez praktyki okultystycznej następuje moralny upadek cywilizacji i zezwierzęcenie rodzaju ludzkiego. W dobie zwalczania nauk okultystycznych ludzkość osiąga moralne dno. 

  Nauki okultystyczne są naukami o tajemnicach i prawach przyrody. Ludzie im bardziej są źli i zepsuci, tym bardziej zwalczają wszelką wiedzę i praktykę okultystyczną, misteryjną i inicjacyjną. Nie istnieje okultyzm bez duchowych mistrzów i przewodników. 

  Kto okultyzm zwalcza i tępi niewątpliwie jest najgorszym i najpodlejszym złem wcielonym, o czym trzeba dzieci i młodzież uprzedzać, aby nowe pokolenia nie brnęły w moralne zepsucie, którego szczytem jest chrześcijańskie zepsucie objawiające się masowymi skandalami pedofilskimi wśród kleru i duchowieństwa, antyokultystyczna cywilizacja śmierci. 

  Teologia bez okultyzmu to jak samolot bez silnika, który nie nadaje się do podróży po niebiosach. To właśnie brak wiedzy tajemnej, negacja okultyzmu prowadzi całe chrześcijaństwo w ciemny dół całkowitego moralnego upadku do stanu bytu zwanego piekłem na ziemi.

Members Area

Recent Blog Entries